Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04H2/17-00.

Celem projektu jest poprawa efektywności zużycia energii oraz poprawa jakości powietrza. W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych energetycznie 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rajcza: Urząd Gminy w Rajczy, Przedszkole w Soli, Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy oraz budynek po byłej szkole w Rajczy Dolnej.

Wartość projektu: 2 335 817,18 zł,w tym wydatki kwalifikowane: 2 235 313,67 zł

Współfinansowanie UE w kwocie: 1 900 016,62 zł

Obecnie realizowany jest I etap – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rajczy . Umowa zawarta z firmą Zakład Remontowo-Budowlany AZBUD Andrzej Zawada ul.Sarnia 1 34-350 Cisiec na kwotę 687 798,96zł.

Roboty rozpoczęte w miesiącu wrześniu 2018 r.

Pin It on Pinterest