Zaznacz stronę

W dniu 16.11.2023 r. odbyło się wydarzenie pn. „Strzecha dwóch kultur”. Podczas wydarzenia prezentowano kulturę regionów pogranicza (Rajcza, Oszczadnica-SK) oraz  promowano
lokalną kulturę, historię i tradycje.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska- Słowacja 2014-2020. 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content