Zaznacz stronę

Tytuł projektu:  „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Partner Wiodący:     Obec Nová Bystrica (www.novabystrica.sk)

Partner projektu:      Gmina Rajcza (www.rajcza.pl)

Opis projektu: Przedmiotem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru partnerów poprzez częściowe odtworzenie i uatrakcyjnienie szlaku turystycznego łączącego obie gminy oraz stworzenie w Gminie Rajcza ścieżki historycznej i makiety Wsi Wołoskiej, natomiast w Nowej Bystrzycy amfiteatru i kładki na rzece prowadzącej do istniejącej trasy rowerowej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy infrastruktury kulturalnej, poszerzenia oferty turystycznej partnerów z wykorzystaniem elementów tradycji i kultury regionalnej.

Cel główny: Ochrona, pogłębienie ochrony i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gmina Nova Bystrica i Rajcza

Cel szczegółowy projektu:

Podwyższenie atrakcyjności polsko- słowackiego obszaru pogranicznego

 Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.10.2018

Wartość projektu: 819 273,83 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 696 382,70 € (85%).

Linki zewnętrzne:

Linki do artykułów:

Pin It on Pinterest