Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: „Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”

27 październik 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Odpowiedź do SWZ

Ogłoszenie o zmianie

SWZ – PALIWA ZUK 2021-2023 – zmiana terminu

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Czytaj inne

Skip to content