Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza w 2021 roku” zrealizowanego w 2021 r. przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Tablice Azbest

Załącznik nr 2 – Projekt tablicy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Zapytanie ofertowe – Tablica Azbest

Czytaj inne

Skip to content