Zaznacz stronę

http://parafia-rajcza.j.pl/wp-content/uploads/2020/02/logotyp-kolorowy.jpg

Tytuł projektu: Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy

Partner wiodący: Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk)

Partner projektu: Gmina Rajcza ( www.rajcza.pl)

Partner projektu: Parafia Rajcza ( www.parafia-rajcza.j.pl)

Opis projektu: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza. W ramach projektu zostaną odnowione i wyremontowane zabytki kultury i przyrody znajdujące się mna terenie pogranicza. Po stronie partnera słowackiego będzie to remont zabytku kultury narodowej – odcinka Zabytkowej Leśnej Kolejki Zakosowej w Novej Bystricy – Vychylovce, która jest zachowaną i użytkowaną częścią dawnej Kysucko-Orawskiej Kolei Leśnej. Po stronie polskiej zostanie wybudowane przez Gminę Rajcza inhalatorium solankowe w centrum Rajczy, gdzie zamontowana będzie instalacja służąca dystrybuowaniu leczniczej wody solankowej (inhalacji) oraz zostanie wyremontowana zabytkowa plebania w Rajczy, w której następnie  będzie utworzona ekspozycja muzealna poświęconej historii cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej.

Cel projektu: wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzając i mieszkańców regionu pogranicza w zrównoważonej formie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 2 754 368,71 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pin It on Pinterest

Skip to content