Zaznacz stronę

Związek Międzygminny ds. Ekologii za pośrednictwem Gminy Rajcza, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania FESL.10.06. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (do 85% dofinansowania).

Wsparcie ma obejmować m. in. budowę, rozbudowę, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci, w tym:

1. Urządzenia/instalacje wykorzystujące źródła odnawialne oparte na energii:

– wiatru (np. turbiny wiatrowe);

– promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne);

– aerotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła);

– geotermalnej (np. gruntowe pompy ciepła);

– hydrotermalnej (np. pompy ciepła);

– pochodzącej z biomasy.

2. Instalacje OZE wraz z magazynem energii dostosowanym do potrzeb instalacji.

3. Magazyny energii jako elementu rozbudowy istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE.

4. Działania edukacyjno – informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE oraz promocji alternatywnych źródeł energii, jak również podnoszenia świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE ( wyłącznie jako uzupełniająca część projektu).

W związku z tym prosimy mieszkańców zainteresowanych o złożenie do Urzędu Gminy Rajcza wypełnionej ankiety. Ankietę można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Rajcza (patrz na dole strony).

Ankietę należy złożyć w godzinach pracy urzędu do dnia 12.04.2023r.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, nie zobowiązuje do uczestnictwa w potencjalnych projektach oraz nie jest równoznaczne z uczestnictwem w projektach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii,

  1. Ks. Pr. Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 28 98

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl

www.zmge.zywiec.pl

Ankieta:

ankieta oze zmge 2023 wraz z rodo poprawiono

Pin It on Pinterest

Skip to content