Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2023 r

Ogłoszenie o zamówieniu – Odpady 2023 SWZ – Odpady 2023 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza Załącznik nr 2a do SWZ – JEDZ edytowalny Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ Załącznik nr 3a...

Pin It on Pinterest

Skip to content