OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie.

6 października 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – IV postępowanie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Zwardoń – IV postępowanie

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania BZP

Załącznik nr 7 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

Pin It on Pinterest

Skip to content