Zaznacz stronę

GMINA RAJCZA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”.

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu w Rajczy poprzez wyrównywanie szans 110 dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczających do przedszkola, doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia, a także podniesienie umiejętności i nabycie dodatkowych kwalifikacji nauczycieli do dnia 31.08.2021 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej.

Głównymi problemami rzutującymi na obecny stan edukacji przedszkolnej na terenie gminy jest mało atrakcyjna oferta zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych docelowo potrzebnych na rynku pracy, niezadowalające wyniki

obserwacji i diagnoz oraz zwiększająca się liczba dzieci z dysfunkcjami potwierdzanych opiniami poradni i wychowawców.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dla dzieci:

a) Zajęcia ortofoniczno-artykulacyjne z elementami logopedii

b) Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne indywidualne z wykorzystaniem terapii HEG BIOFEEDBACK

c) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

d) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na basenie

e) Zajęcia stymulacji polisensoryczne / sensomotoryczne z wykorzystaniem SDŚ

f) Zajęcia korekcyjno- stymulujące zmysł równowagi

g) Zajęcia funkcji poznawczej – indywidualne

h) Zajęcia indywidualne z logopedii

i) Zajęcia psychologiczne/ pedagogiczne

j) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

k) Zajęcia arteterapeutyczne.

 

Całkowita wartość projektu: 281 840,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 239 564,54 zł
Wkład własny : 42 276,10 zł 

 

Regulamin oraz dokumenty do pobrania tutaj

Pin It on Pinterest