Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+ w Rajczy”.

SWZ – aktualny

załącznik 1 Formularz ofertowy – aktualny termin realizacji

załącznik 2 Oświadczenie wykluczenie

załącznik 3 Oświadczenie spełnianie warunków

załącznik 4 – Projekt umowy – aktualny termin realizacji

załącznik 5a – Projekt budowlany – Cz. główna

załącznik 5b – Projekt budowlany – Instalacje sanitarne

załącznik 5c – Projekt budowlany – Instalacje elektryczne

załącznik 6a STWiOR – Cz. budowlana

załącznik 6b STWiOR – CO

załącznik 6c STWiOR – WOD-KAN

załącznik 6d STWiOR – Instalacja hydrantowa

załącznik 6e STWiOR – Elektryka

załącznik 7a Przedmiar robót – Budowlany

załącznik 7b Przedmiar robót – Instalacje sanitarne

załącznik 7c Przedmiar robót – WOD-KAN

załącznik 7d Przedmiar robót – Instalacje elektryczne

załącznik 8 Identyfikator postępowania

załącznik 9 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – SENIOR+

AKTUALIZACJA Z DNIA 28.07.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – senior+

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej – Droga „U Janotów”

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane.

Przebudowa drogi pieszo-rowerowej „U Janotów” w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ – Przebudowa drogi U Janotów
 3. zal 1 Formularz ofertowy
 4. zal 2 Oświadczenie wykluczenie
 5. zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków
 6. zal 4 Projekt umowy – scieżka rowerowa u Janotów
 7. zal 5 Projekt budowlany
 8. zal 6 Specyfikacja techniczna
 9. zal 7 Przedmiar robót
 10. zal 8 Identyfikator postępowania
 11. zal 9 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne
 12. SPROSTOWANIE – TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1

Aktualizacja: 14/07/2021

 1. Wyjaśnienie treści SWZ
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Przebudowa drogi U Janotów
 3. SWZ – aktualny

Pin It on Pinterest