Zaznacz stronę

Po stronie Słowackiej obszar Beskidu Żywieckiego graniczący z Gminą Rajcza objęty jest ochroną jako Chranena Kraina Oblast Kysuce, na którym obowiązują 4 strefy ochrony. Za naruszenie przepisów ochrony przyrody Słowacka Straż Ochrony Przyrody może nałożyć mandat karny, dlatego tez istotne jest, aby mieszkańcy gminy oraz turyści przebywający na terenie gminy byli poinformowani o przepisach ochrony przyrody i zakazach obowiązujących na ww. obszarze. Informacje dla mieszkańców oraz mapy z granicami stref ochrony po stronie słowackiej przekazujemy w załączniku.

zespół parków krajobrazowych

Pin It on Pinterest

Skip to content