Zaznacz stronę

W dniach 22, 23 oraz 24 września 2022 r. Gmina Rajcza realizowała projekt pn. „Europa dla Obywateli”.

W dwudniowej konferencji uczestniczyli goście z naszych partnerskich gmin z Włoch, Słowacji i Czech oraz z Polski.

Przedstawiciele gmin partnerskich prezentowali swoje miasta i gminy, omawialiśmy również zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, zrealizowanych projektów i planów na przyszłość związanych z naszym członkostwem w UE. Naszymi gości byli również Prednosta gminy Skalite Pan Peter Ivanek, Przedstawiciele miasta i gminy Lambrugo Pan Filippo Bianchi, Burmistrz Miasteczka Śląskiego Pan Michał Skrzydło, Pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej z MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, Pan Stanisław Baczyński Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Tomasz Kowalik Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach, oraz przedstawiciele: Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska-Słowacja, Euroregionu Beskidy oraz Aglomeracji Beskidzkiej. Ponadto aktywny udział w konferencji wzięli Dyrektorzy i uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz reprezentanci związku Emerytów.

Podczas konferencji omawiano tematykę związaną z Unią Europejską takie jak: „Europa wczoraj – co nam dało uczestnictwo w UE” oraz „Europa dzisiaj i jutro – obecna sytuacja w Europie, plany na przyszłość- fundusze i działania”. Poruszono również tematykę dotyczącą rosnącej fali eurosceptyzmu.

Głównym celem projektu było zbudowanie platformy solidarnego działania, walka ze stereotypami
i uprzedzeniami rasowymi (kryzys migracyjny) oraz wymiana doświadczeń z członkostwa w UE
w kontekście refleksji nad jej przyszłością. Jednym z kluczowych aspektów spotkania było upowszechnienie idei Zjednoczonej Europy poprzez pobudzenie do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej, a poprzez to wzmocnienie tożsamości europejskiej.

Ważnym punktem wydarzenia był Festiwal Gmin Partnerskich, który odbył się 24 września w sobotę. Impreza ta zaczęła się bardzo aktywnie na boisku sportowym „Orlik” w Rajczy odbywały się rozgrywki meczowe drużyn ze szkół podstawowych oraz gmin partnerskich. Od godziny 14:00 mieszkańcy mogli obejrzeć występy dzieci z Przedszkola, uczniów ze szkół podstawowych prezentujących sołectwa oraz swoja szkoły z terenu naszej gminy. Warto docenić wkład pracy włożony w przygotowanie prezentacji sołectw przez poszczególne szkoły wspólnie z Sołtysami, Radnymi i Radami Sołeckimi.

Ten dzień uświetnił również występ zespołów „Rajcusie”, orkiestry dętej z Miasteczka Śląskiego wraz z cheeliderkami oraz pokaz wschodnich sztuk walki przez IKEN przygotowany przez grupę emerytów z Miasteczka Śląskiego. Zakończeniem festiwalu była wspólna wieczorna zabawa z DJ.

Projekt finansowany ze  środków EACEA zgodnie z decyzją Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Wartość projektu 20.160 €

Pin It on Pinterest