Zaznacz stronę

Projekt

nr PLSK.01.01.00-SK-0114/17

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Cel główny projektu

Ochrona, rozwój i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach przygranicznych PL-SK.

Cele szczegółowe projektu

Zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionach przygraniczny.

 

Krótki opis projektu

Gminy Oščadnica i Rajcza sąsiadują ze sobą, dzieli ich tylko granica między oboma krajami. Ich tereny na pograniczu są piękne i bogate w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Dlatego postanowiły wspólnie działać, aby chronić to środowisko, dbać o nie i promować go. Projekt odzwierciedla długoletnią wzajemną współpracę i nawiązuje do poprzednich wspólnych działań (podłączenie do infrastruktury TEN-T i budowy trasy turystycznej – trasy rowerowej).

Projekt ma na celu wybudowanie Muzeum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego tuż na granicy w gminie Oščadnica za pośrednictwem remontu dawnej szkoły, jednocześnie wybuduje tu pomieszczenia noclegowe i świetlicę dla organizacji programów wymiany dzieci i młodzieży. Dotyczy to unikatowego muzeum –każdy eksponat będzie miał swój kod QR, odwiedzający otrzymają tablety ze słuchawkami-kiedy załadują QR kod to włączą się informacje-tekstowe i dźwiękowe. W trakcie realizacji projektu odbędzie się taki jednotygodniowy pobyt. Równocześnie zostanie wy budowany kolejny krąg trasy rowerowej między gminami po przez wyremontowanie drogi i dwie strefy wypoczynku – jedna w przyrodzie i jedna w miejskiej części Rycerka Górna, gdzie będzie odnowiona kaplica od 1901 roku, Kamienna kaplica Matki Boskiej. Wszystko to wesprzemy w formie organizacji imprezy „Strzecha Dwóch Kultur”, gdzie będziemy promować kulturę i tradycje Rycerki Górnej i jej transgraniczne położenie oraz e-narzędzie. Wszystkie zabytki, tablice informacyjne itp. oznaczmy kodami QR, które po wyświetleniu ( na tablecie, smartfonie) pokażą informacje na temat danego zabytku, gdzie się znajduje , itp.

Informacje te będą publikowane na stronie internetowej (www portalu), która będzie przedstawiać kompleksową prezentację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza także dla użytkowników komputerów.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content