Zaznacz stronę

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej aktualnej kondycji Powiatu Żywieckiego oraz ważnych zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Przedmiotowe opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie. Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+”.

Ankieta dostępna do wypełnienia od 03.09 – 30.09.2021 r. pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_zywiecki_strategia 

Pin It on Pinterest