Zaznacz stronę

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajczy świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Rajcza  w szczególności dla:

  • osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej
  • rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
  • pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
  • rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
  • osób współuzależnionych
  • młodzieży zagrożonej uzależnieniem
  • dorosłych dzieci alkoholików
  • rodzin, w których występują problemy wychowawcze
  • małżeństw i rodzin w kryzysie

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 338261245 lub osobiście w GOPS Rajcza w pok. Nr  1

Pin It on Pinterest