Zaznacz stronę

 

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły
Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”
Stan na dzień 30.12.2022 roku

 

LICZBA ZŁOŻONYCH                                       328
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Liczba zawartych umów o                             295
dofinansowanie

Liczba zrealizowanych                                   161
przedsięwzięć

Kwota wypłaconych                                 2 144 844,89
dotacji (zł)

Pin It on Pinterest

Skip to content