Zaznacz stronę

Gmina Rajcza

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Rajcza STAN NA DZIEŃ 31.03.2023 R.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie              343  

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                    305  

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                            195        

Kwota wypłaconych dotacji:                                            2 639 674,48

 

 

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content