Zaznacz stronę

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły
Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”
Stan na dzień 30.09.2022 roku

 

LICZBA ZŁOŻONYCH                                       317
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Liczba zawartych umów o                             273
dofinansowanie

Liczba zrealizowanych                                   136
przedsięwzięć

Kwota wypłaconych                                 1 700 959,98
dotacji (zł)

 


Pin It on Pinterest