Zaznacz stronę

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rajcza działa bezpłatny punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”. Zapraszamy mieszkańców Gminy Rajcza zainteresowanych  dotacją na wymianę źródła ciepła/ termomodernizację budynku na bezpłatne konsultacje. Pracownik urzędu  wypełni wniosek o dofinansowanie i prześle go do WFOŚiGW w Katowicach oraz pomoże przygotować wniosek o płatność.

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i klientów Urzędu przyjęcia interesantów odbywać się będą jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Zapraszamy do kontaktu tel. 33 864 31 55 wew. 235 e-mail: pr@rajcza.com.pl

CZP-Ulotka-

 

Pin It on Pinterest

Skip to content