Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania – „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – II postępowanie

27 września 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Kwota na sfinansowanie zadania – II postępowanie

Pin It on Pinterest

Skip to content