Zaznacz stronę

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zamierza przeznaczyć

kwotę: 737.139,00 zł brutto.

Zatwierdziła:
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
Magdalena Fijak

Link: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – Biblioteka

Pin It on Pinterest