Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

20 czerwca 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

cyfrowa gmina

Informacja o kwocie

Pin It on Pinterest

Skip to content