Informacja z otwarcia ofert: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej” – 2 części. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 kwietnia 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert

Pin It on Pinterest

Skip to content