Informacje o projekcie „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”

24 sierpnia 2022 | Aktualności, Razem możemy więcej

GMINA RAJCZA realizuje projekt pn. „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”. Projekt finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn.  „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Termin realizacji: 01.08.2022 do 31.08.2023.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 100 cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy i znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej LUB są cudzoziemcami legalnie przebywającym w Polsce, nie należącym do w/w grupy.

W ramach projektu oferujemy n/w wsparcie:

  1. Wsparcie uczestników przez asystentów integracyjnych;
  2. Pomoc indywidualna – wsparcie prawne, psychologiczne/ psychoterapeutyczne o charakterze indywidualnym oraz pomoc tłumacza;
  3. Język polski i kultura – kursy języka polskiego, zajęcia – kultura polska dla dorosłych i dzieci, wyjazd edukacyjny;
  4. Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym – bon mieszkaniowy dla 10 rodzin;
  5. Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i w gminie – pomoc nauczyciela w szkole/ przedszkolu oraz opiekunowie w żłobku, obiady dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, Gminne Spotkania integracyjne mieszkańców z uchodźcami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Rajczy.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content