Zaznacz stronę

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RAJCZA W 2022 ROKU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2022 roku”.

Wójt Gminy Rajcza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rajcza w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2022 r.”

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 lutego do 13 marca 2022 roku.

 

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rajczy – ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza, adres poczty elektronicznej:  rolnictwo@rajcza.com.pl, numer faxu: 33 8643-887.

Poniżej załącznik do pobrania ( uchwała oraz projekt „Programu opieki nad zwierzętami…..w 2022 roku”)

PONZB 2022

 

Pin It on Pinterest