Konsultacje społeczne

3 listopad 2020 | Aktualności, NGO

w sprawie uchwalenia „Projektu Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Załączniki:

Czytaj inne

Skip to content