Zaznacz stronę

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
  • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Co musisz przygotować

  • Zdjęcia wymagane do nadania numeru PESEL dla uchodźcy można wykonać nieodpłatnie u fotografów w Rajczy na ul. Górskiej ASNET Adam Słatyński oraz na ul. Ujsolskiej FOTO MAX u Pana Orawiec (przed wykonaniem zdjęcia należy odebrać w Urzędzie Gminy Rajcza imienny bloczek),
  • Należy umówić termin wizyty na nadanie nr PESEL (dzwoniąc pod nr 338643155 wew. 235 lub 603677164 lub w w Urzędzie Gminy Rajcza ul. Górska 1 pok. 23),
  • Pobierz formularz, uzupełnij go (NIE podpisuj oraz nie wpisuj dat – tę czynność wykonujemy w obecności urzędnika).

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pin It on Pinterest