Zaznacz stronę

Harmonogram wywozu odpadów 2024 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – adres: Rycerka Dolna 96a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Do PSZOK-u dostarczamy: zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, opony, odpady remontowo-budowlane, tekstylia.

Kontakt:

Zakład Usług Komunalnych, tel. 33 864 41 28;

Urząd Gminy w Rajczy, dział gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 33 826 12 31;

ZUK – informacja dot. odbioru odpadów komunalnych za dzień 01.11.2023 r.

ZUK – informacja dot. odbioru odpadów komunalnych za dzień 01.11.2023 r.

INFORMACJA
Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Rajcza (ul. Polna, ul. Wspólna, ul. Rynek, ul. Górska, ul. Parkowa, ul. Ludowa, ul. Do Soły, ul. Ujsolska, Janoci),
że w związku z przypadającym Świętem Wszystkich Świętych w dniu 01.11.2023 r. (tj. środa) śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 31.10.2023 r. (tj. wtorek).
W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników
z odpadami w oznaczonym terminie.
ZUK – informacja dot. odbioru odpadów komunalnych za dzień 01.11.2023 r.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Zwardoń (Centrum, Myto, Węglarze, Groń, Stańcówka), że w związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała
w dniu 16.06.2022 r. (tj. czwartek)
śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 22.06.2022 (tj. środa).

W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w oznaczonym terminie.

 

informacja 16.06.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Rajcza
(Surzy, Cyconie, Butorzy, Liszki, Ryłki, Nickulina, Kuchejdy), że w związku z przypadającym
Świętem Konstytucji 3 Maja w dniu 03.05.2022 r. (tj. wtorek) śmieci z w/w rejonu będą odbierane
w dniu 11.05.2022 r. (tj. środa).
W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w
oznaczonym terminie.

Informacja Zakładu Usług Komunalnych

Informacja ZUK dot. odbioru odpadów komunalnych

INFORMACJA!!!!
Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Rajcza (Rajcza Dolna, Hulboje, Stacja za Torami, Wiercigrochy, Tomusie), że w związku z przypadającym Świętem Poniedziałek Wielkanocny w dniu 18.04.2022 r. (tj. poniedziałek) śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 29.04.2022 r. (tj. piątek).
W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w oznaczonym terminie.
Zmiana terminu odbioru śmieci w związku ze świętem przypadającym w dniu 6 stycznia 2022 r.

Jak postępować z odpadami?

Jak postępować z odpadami?

Odpowiadając na to pytanie najprościej byłoby ograniczyć powstawanie odpadów.  Jednak co zrobić jeżeli  już są one wytworzone? Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.,
o odpadach przedstawia „Hierarchię sposobów postępowania z odpadami” stanowiącą wytyczne dla nas – jako wytwórców odpadów.

Z powyższego wynika, że głównym celem postępowania z odpadami jest kolejno:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów.
 2. przygotowywanie do ponownego użycia;
 3. recykling;
 4. inne procesy odzysku;
 5. unieszkodliwienie

Problem nasila się, ponieważ co roku produkujemy coraz więcej odpadów.  Ustawodawca zaznaczył, że każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Z kolei odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać je procesowi recyklingu.

Poniżej przedstawiamy kilka porad jak zmniejszyć ilość odpadów:

 • kupuj tyle, ile potrzebujesz;
 • wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku (np. zamiast butelek plastikowych kupujmy butelki szklane);
 • unikaj jednorazowych naczyń np. plastikowych sztućców, talerzyków, kubeczków;
 • w miarę możliwości drukuj dwustronnie;
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii kupuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować;
 • wybieraj opakowania wielokrotnego użytku;
 • unikaj produktów, które zapakowane są w wiele warstw dodatkowych opakowań;
 • rzeczy, których już nie potrzebujesz jak np., sprawny sprzęt AGD, książki, zabawki, ubrania, meble staraj się przekazać dalej np.: przekaż je instytucjom, które przekażą je potrzebującym;
 • kompostuj bioodpady;

 

Jak postępować z odpadami

 

Zmiana terminu odbioru śmieci w związku ze świętem przypadającym w dniu 6 stycznia 2022 r.

wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów  zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.NAZWA PODMIOTUADRES ZBIERANIARODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓWKONTAKT
1Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe                   „Komart” Sp. z o.o.ul. Szybowa 44; 44-193 Knurówfolia odpadowa, sznurek, zużyte oponyTel: 32 335 50 60
2Ekoplast – Produkt Sp. z o.o.ul. Frysztacka 145; 43-400 Cieszynfolia odpadowa, sznurek, zużyte oponyTel: 33 858 00 75
3KAPADORA Sp. z o.o.ul. Kleszczowska 36; 44-240 Żory 

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 570 309 309
4PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.ul. Szybowa  44; 44- 194 Knurów 

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 32 235 11 83
5SEGO Sp. z o.o. 

ul. Kolberga 65; 44-251  Rybnik

 

folia, sznurekTel: 32 422 03 51

 

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika.  Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Rajcza. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

Zużyty Sprzęt Elektryczny

Zużyty Sprzęt Elektryczny

Urząd Gminy informuje mieszkańców Gminy Rajcza, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany w Rycerce Dolnej 96 A, 34-370 Rajcza, przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, od poniedziałku do piątku w godzinach prazy Zakładu: od 7:00 do 15:00

Pin It on Pinterest

Skip to content