Zaznacz stronę

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów  zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.NAZWA PODMIOTUADRES ZBIERANIARODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓWKONTAKT
1Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe                   „Komart” Sp. z o.o.ul. Szybowa 44; 44-193 Knurówfolia odpadowa, sznurek, zużyte oponyTel: 32 335 50 60
2Ekoplast – Produkt Sp. z o.o.ul. Frysztacka 145; 43-400 Cieszynfolia odpadowa, sznurek, zużyte oponyTel: 33 858 00 75
3KAPADORA Sp. z o.o.ul. Kleszczowska 36; 44-240 Żory 

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 570 309 309
4PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.ul. Szybowa  44; 44- 194 Knurów 

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 32 235 11 83
5SEGO Sp. z o.o. 

ul. Kolberga 65; 44-251  Rybnik

 

folia, sznurekTel: 32 422 03 51

 

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika.  Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Rajcza. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

Pin It on Pinterest