EnglishPolskiУкраїнська

RAJCZA
POMOC UKRAINIE

PRACA – POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

LINK:

https://zywiec.praca.gov.pl/

 

wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

29 września 2021 | Gospodarka Komunalna, Odbiór odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów  punktów  zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp. NAZWA PODMIOTU ADRES ZBIERANIA RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW KONTAKT
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe                   „Komart” Sp. z o.o. ul. Szybowa 44; 44-193 Knurów folia odpadowa, sznurek, zużyte opony Tel: 32 335 50 60
2 Ekoplast – Produkt Sp. z o.o. ul. Frysztacka 145; 43-400 Cieszyn folia odpadowa, sznurek, zużyte opony Tel: 33 858 00 75
3 KAPADORA Sp. z o.o. ul. Kleszczowska 36; 44-240 Żory  

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 570 309 309
4 PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ul. Szybowa  44; 44- 194 Knurów  

folia, sznurek, zużyte opony

 

Tel: 32 235 11 83
5 SEGO Sp. z o.o.  

ul. Kolberga 65; 44-251  Rybnik

 

folia, sznurek Tel: 32 422 03 51

 

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika.  Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Rajcza. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content