Zaznacz stronę

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – adres: Rycerka Dolna 96a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Do PSZOK-u dostarczamy: zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, opony, odpady remontowo-budowlane, tekstylia.

Kontakt:

Zakład Usług Komunalnych, tel. 33 864 41 28;

Urząd Gminy w Rajczy, dział gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 33 826 12 31;

Pin It on Pinterest

Skip to content