Zaznacz stronę

Jak postępować z odpadami?

Odpowiadając na to pytanie najprościej byłoby ograniczyć powstawanie odpadów.  Jednak co zrobić jeżeli  już są one wytworzone? Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.,
o odpadach przedstawia „Hierarchię sposobów postępowania z odpadami” stanowiącą wytyczne dla nas – jako wytwórców odpadów.

Z powyższego wynika, że głównym celem postępowania z odpadami jest kolejno:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów.
 2. przygotowywanie do ponownego użycia;
 3. recykling;
 4. inne procesy odzysku;
 5. unieszkodliwienie

Problem nasila się, ponieważ co roku produkujemy coraz więcej odpadów.  Ustawodawca zaznaczył, że każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Z kolei odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać je procesowi recyklingu.

Poniżej przedstawiamy kilka porad jak zmniejszyć ilość odpadów:

 • kupuj tyle, ile potrzebujesz;
 • wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku (np. zamiast butelek plastikowych kupujmy butelki szklane);
 • unikaj jednorazowych naczyń np. plastikowych sztućców, talerzyków, kubeczków;
 • w miarę możliwości drukuj dwustronnie;
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii kupuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować;
 • wybieraj opakowania wielokrotnego użytku;
 • unikaj produktów, które zapakowane są w wiele warstw dodatkowych opakowań;
 • rzeczy, których już nie potrzebujesz jak np., sprawny sprzęt AGD, książki, zabawki, ubrania, meble staraj się przekazać dalej np.: przekaż je instytucjom, które przekażą je potrzebującym;
 • kompostuj bioodpady;

 

Jak postępować z odpadami

 

Pin It on Pinterest