Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Budowa ścieżki rowerowej wraz z kładką

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót do budowy ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej (I)

Załącznik nr 8a – Przedmiar robót do budowy ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej (II)

Załącznik nr 8b – Przedmiar robót do budowy kładki rowerowej w Rycerce Dolnej – nowa wersja

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany do budowy ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 9a – Projekt budowlany do budowy kładki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 10 – Projekt techniczny do budowy ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 10a – Projekt techniczny do budowy kładki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 11 – STWIOR do budowy ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 11a – STWIOR do budowy kładki rowerowej w Rycerce Dolnej

Załącznik nr 12 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest