Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie.

5 listopada 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Zakupy do Szkół – V postępowanie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Rycerka Górna

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

załącznik nr 7 – klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

Pin It on Pinterest

Skip to content