Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej” – 2 części. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 kwietnia 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Rycerka Górna – 2 części

Załącznik nr 6 – Identyfikator postepowania

Załącznik nr 7 – Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne – Kopia

Pin It on Pinterest

Skip to content