Zaznacz stronę

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Rajcza” pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu powinny mieć pojemność nie większą niż 120 l. 

Zwróćmy uwagę na ten fakt przy zakupie nowego pojemnika. Duży 240 l kontener naładowany do pełna popiołem, może ważyć nawet 200-250 kg co znacznie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia pracę osób zajmujących się wywozem odpadów, jak również może uszkodzić system załadunku w samochodzie śmieciarce.

Jeżeli już ktoś posiada taki duży pojemnik to prosimy nie ładować go do pełna – w przeciwnym razie popiół może zostać nieodebrany. Popiół, który nie mieści się w pojemniku powinien być załadowany do worków – worek również o rozsądnej pojemności, a co za tym idzie wadze – aby osoba zbierająca nie miała problemu z jego załadunkiem. Zakazane jest zalewanie popiołu wodą!

Pamiętajmy aby wszystkie worki z:

  • metalem i tworzywami sztucznymi,
  • szkłem,
  • popiołem,
  • odpadami niesegregowanymi

były dokładnie i mocno zawiązane.

Tworzywa sztuczne wkładane do worków tj. butelki, opakowania, itp. powinny być zgniecione.

Pin It on Pinterest