Zaznacz stronę

Strategia terytorialna Partnerstwa Aglomeracji Beskidzkiej jest odpowiedzią na wybrane, kluczowe, wspólne problemy 6 jednostek samorządu terytorialnego położone w południowej części województwa śląskiego na obszarze obejmującym administracyjnie gminy Istebna, Ujsoły, Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka, Rajcza, Milówka.

Strategia terytorialna stanowi element zintegrowanego i kompleksowego systemu programowania rozwoju Partnerstwa, na który składają się:
● strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030r.,
● strategia terytorialna Partnerstwa, koncentrująca się na kluczowych zagadnieniach i problemach mających wpływ na rozwój obszaru,
● strategie dwóch powiatów: żywieckiego i cieszyńskiego,
● strategie poszczególnych gmin wchodzących w skład Partnerstwa,
● strategie rozwoju Obszarów Strategicznej Interwencji, wyznaczonych strategią rozwoju województwa Śląskiego” Śląskie 2030”.
Strategia terytorialna Partnerstwa jest dokumentem o charakterze strategiczno-wdrożeniowym. Jednocześnie strategia ta będzie stanowić element Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom (podmiotom gospodarczym, instytucjom społecznym), złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Pozwolą one na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych poprawek.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania uwag na załączonym formularzu. Ewentualne uwagi proszę przesyłać (na załączonym formularzu) na adres ugrajcza@rajcza.com.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. 07:00 do godz. 14:30

Formularz_uwag_Strategia_terytorialna Projekt Strategii Terytorialnej prtnerstwa JST

Projekt Strategii Terytorialnej prtnerstwa JST

Pin It on Pinterest

Skip to content