Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pt.: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA UCHODŹCÓW W GMINIE RAJCZA

Dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn.
„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”,

ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców
na lata 2022–2022 przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie będzie się skupiać na najważniejszych działaniach mających na celu integrację społeczności z terenu Gminy Rajcza ze społecznością cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Polski.

Grupę docelową będą stanowić cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, przy czym w min.  50 % będą to obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Łącznie oferta będzie skierowana do 100 osób, w tym 40 osób dorosłych i 60 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Termin realizacji projektu: 01.08.2022 r. – 31.08.2023 r.

Dofinansowanie 100% w wysokości: 1.056.361,60 z l

 

Pin It on Pinterest

Skip to content