Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

W dniach od 15.12.2021r. do 29.12.2021r. do godz. 14.30 zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,konsultacje dotyczą uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami...

Pin It on Pinterest

Skip to content