Zaznacz stronę

TERMINY PŁATNOŚCI – KONTO

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na indywidualny numer konta bankowego identyfikującego podatnika w Banku Spółdzielczym w Rajczy lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

Indywidualny numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. W celu uzyskania indywidualnego numeru konta bankowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pokój numer 15 lub telefoniczny pod numerem 33 8643155 wew. 32.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w czterech ratach płatnych w następujących terminach:

  • I rata (styczeń, luty, marzec) – w terminie do 10 marca,
  • II rata (kwiecień, maj, czerwiec) – w terminie do 10 czerwca,
  • III rata (lipiec, sierpień, wrzesień)- w terminie do 10 września,
  • IV rata (październik listopad, grudzień) – w terminie do 10 grudnia.

Istnieje również możliwość płatności co miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

  • Opłata roczna ryczałtowa płatna do 30 września danego roku.

POUCZENIE:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie egzekucji należności w trybie ordynacji podatkowej.

Pin It on Pinterest