Unieważnienie części postępowania: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – część 29

27 września 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Unieważnienie – 29 część Unieważnienie – CZĘŚĆ NR 29 – Pracownia chemiczna – wyposażenie, pomoce.

Pin It on Pinterest

Skip to content