Wybór oferty: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” – ZP.271.1.TPBN.3.2022.

28 lipca 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

cyfrowa gmina

Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z punktacją – Cyfrowa Gmina

Pin It on Pinterest

Skip to content