Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo na zadanie: „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza w 2021 roku – w ilości około 136,88 Mg”.

  1. Wybór oferty – Azbest

Czytaj inne

Skip to content