Wybór oferty – „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

3 sierpnia 2022 | Zamówienia publiczne, Zapytanie ofertowe

Wybór oferty – Plac zabaw w Zwardoniu

Pin It on Pinterest

Skip to content