Zaznacz stronę

Urząd Gminy Rajcza zawiadamia o wyborze oferty w ramach realizacji zadania na wykonanie filmu promującego walory kulturowe i przyrodnicze partnerskich obszarów przygranicznych Rajczy i Novej Bystricy pt. „Rowerowo pomiędzy Rajczą a Novą Bystricą”.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wybór oferty – Film Promocyjny

Pin It on Pinterest