Wybór oferty wraz z punktacją: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie.

1 grudnia 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Wybór Oferty – Zakupy do szkół

Pin It on Pinterest

Skip to content