Wybór oferty – Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 grudnia 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Wybór oferty – SP Rajcza

Pin It on Pinterest

Skip to content