Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie: Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”

13 czerwca 2022 | Aktualności, Przetargi, Zamówienia publiczne

cyfrowa gmina

Ogłoszenie o zmianie

SWZ – Po zmianach

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Wyjaśnienia treści SWZ – Cyfrowa Gmina

Pin It on Pinterest

Skip to content