Wyjaśnienia treści SWZ: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 sierpnia 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Wyjaśnienie do treści SWZ

Pin It on Pinterest

Skip to content