Zaznacz stronę

Drodzy mieszkańcy i przedsiębiorcy

Zbliża się okres zimowy, w którym następuje pogorszenie jakości powietrza, co jest związane z paleniem w piecach, często nie spełniających wymogów tzw „uchwały antysmogowej” obowiązującej na terenie województwa śląskiego. Przypominamy że obowiązująca od 2017 roku tzw. uchwała antysmogowa woj. śląskiego wprowadziła zakazy i ograniczenia zarówno w spalaniu paliw jak i terminach eksploatacji instalacji (pieców) służących do ogrzewania budynków mieszkalnych, lokali handlowych i pomieszczeń w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nie wolno spalać:

– węgla brunatnego,

– mułu i flotu oraz ich mieszanek,

– węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,

oraz  biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Uchwała wprowadziła także ograniczenia co do możliwości użytkowania instalacji i pieców służących do ogrzewania.

Przypominamy, chcesz sprawdzić, czy możesz użytkować piec instalacji centralnego ogrzewania?

Na podstawie tabliczki znamionowej ustal wiek kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikuj piec do odpowiedniej grupy wiekowej.

Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy  wskazujące, do kiedy piec może lub mógł być użytkowany:

– do 31.12.2021 r., gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) oraz dla instalacji bez

tabliczek znamionowych – użytkować  już nie można,

– do 31.12.2023 r., gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.),

– do 31.12.2025 r., gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

– do 31.12.2027 r., gdy kocioł jest klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Pieców bez tabliczki znamionowej użytkować nie można!

Ponadto od 1 stycznia 2023. weszły w życie kolejne obostrzenia uchwały antysmogowej, zgodnie z którymi instalacje, które wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika (głównie, lecz nie tylko kominki, piece) mogą być użytkowane, gdy  spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń zgodne z wymogami ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Mogą być użytkowane takie kominki, piece, które osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostały wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu, zgodnie z normami zawartymi w ekoprojekcie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca do skorzystania z pomocy Ekodoradcy oraz punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” działającego n terenie naszej Gminy.

Pin It on Pinterest